Valné zhromaždeniaValné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 28.06.2022

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 24.02.2022

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 19.07.2021

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 15.06.2021

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 25.06.2020

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 28.06.2019

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 25.06.2018

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 19.06.2017

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 20.06.2016

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 20.08.2015

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 30.06.2015

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 07.04.2015

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 16.06.2014

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 24.06.2013

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 22.06.2012

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 17.06.2011

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 15.12.2010

Valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané 25.06.2010