Hospodárske výsledky - GEOCOMPLEX, a.s.Individuálne

30.09.2014 súvaha výkaz ziskov a strát
30.06.2014 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky cash flow polročná správa
31.03.2014 súvaha výkaz ziskov a strát
31.12.2013 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky cash flow ročná správa
30.09.2013 súvaha výkaz ziskov a strát
30.06.2013 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky cash flow polročná správa
31.03.2013 súvaha výkaz ziskov a strát
31.12.2012 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky cash flow ročná správa
30.09.2012 súvaha výkaz ziskov a strát
30.06.2012 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky cash flow polročná správa
31.03.2012 súvaha výkaz ziskov a strát
31.12.2011 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky cash flow ročná správa
30.09.2011 súvaha výkaz ziskov a strát
30.06.2011 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky cash flow polročná správa
31.03.2011 súvaha výkaz ziskov a strát
31.12.2010 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky cash flow ročná správa
30.09.2010 súvaha výkaz ziskov a strát vyhlásenie
30.06.2010 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky polročná správa
31.03.2010 súvaha výkaz ziskov a strát vyhlásenie
31.12.2009 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky cash flow ročná správa
30.09.2009 súvaha výkaz ziskov a strát vyhlásenie
30.06.2009 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky polročná správa
31.12.2008 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky cash flow vyhlásenie
30.09.2008 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky
30.06.2008 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky cash flow polročná správa
31.03.2008 súvaha výkaz ziskov a strát
31.12.2007 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky cash flow
30.09.2007 súvaha výkaz ziskov a strát
30.06.2007 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky cash flow


Konsolidované

31.12.2013 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky cash flow výrok audítora
30.06.2013 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky výrok audítora
31.12.2012 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky výrok audítora
30.06.2012 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky výrok audítora
31.12.2011 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky
30.06.2011 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky
31.12.2010 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky
30.06.2010 súvaha výkaz ziskov a strát
31.12.2009 súvaha výkaz ziskov a strát výrok audítora
30.06.2009 súvaha výkaz ziskov a strát výrok audítora
31.12.2008 súvaha výkaz ziskov a strát
30.06.2008 súvaha výkaz ziskov a strát