Hospodárske výsledky - GX - byty, s.r.o.30.06.2014 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky
31.12.2013 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky
30.06.2013 súvaha výkaz ziskov a strát
31.12.2012 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky
30.06.2012 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky
31.12.2011 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky
30.06.2011 súvaha výkaz ziskov a strát
31.12.2010 súvaha výkaz ziskov a strát poznámky
30.06.2010 súvaha výkaz ziskov a strát
31.12.2009 súvaha výkaz ziskov a strát
31.12.2008 súvaha výkaz ziskov a strát
30.09.2008 súvaha výkaz ziskov a strát
31.03.2008 súvaha výkaz ziskov a strát
30.09.2007 súvaha výkaz ziskov a strát