Aktivity spoločnosti

Geologická činnosť

Geologická činnosť

Hlavné aktivity našej spoločnosti sa realizujú v rôznych oblastiach geológie v rámci národných a medzinárodných projektov regionálneho i lokálneho charakteru a ekológie – meranie radónu.

 viac informácií