Predbežné vyhlásenia v zmysle §36 Zákona o burze cenných papierov