Profil spoločnosti

sídlo spoločnosti

GEOCOMPLEX, a.s. so sídlom v Bratislave vznikla v roku 1992 (priamo nadväzujúc na Geofyziku, n.p., Geologický prieskum Žilina, geofyzikálne stredisko Bratislava, Ústav pre výskum rúd a Štátny geologický ústav - oddelenie geofyziky). GEOCOMPLEX, a.s. má dlhoročné skúsenosti vo všetkých etapách geologického prieskumu doma i v zahraničí, vykonávaného najmä geofyzikálnymi metódami.

GEOCOMPLEX, a.s. disponuje špičkovým prístrojovým ako aj software-ovým vybavením: gravimeter CG-3, digitálny nivelačný prístroj SOKKIA SDL 30, protónové magnetometre PM-2, gamaspektrometre GS-256, prístroje na meranie koncentrácie radónu LUK-3R a LUK-3RD, geoelektrické aparatúry GEP, DIGELA, FRPA, MIMI II, IP-2, zdroje el. prúdu GEVY 100 a GEVY 1000, kapametre KT-5, na vyhľadávanie kovových predmetov MELID, DISCOVER TM-91.

Moderné počítačové spracovanie a interpretácia dát sú zárukou vysokej kvality prác. GEOCOMPLEX, a.s. je vlastníkom software-ových produktov spoločnosti Geosoft. Profesionálne grafické výstupy sa realizujú v prostredí GIS produktov ARCINFO a ARCVIEW.