Kontakty na zamestnancov

 Vedenie spoločnosti
Meno Telefón E-mail
JUDr. Juraj Vrábel +421 (0)2 209 23 255 vrabel@geocomplex.sk

 Geofyzikálne oddelenie
Meno Telefón E-mail
RNDr. Viktoria Szalaiová +421 (0)2 209 23 253 szalaiova@geocomplex.sk
Mgr. Branislav Tekula +421 (0)2 209 23 752 tekula@geocomplex.sk