Vitajte na stránkach spoločnosti

GEOCOMPLEX, a.s.

Váš spoľahlivý partner pri predbežnom, podrobnom
i doplňujúcom prieskume

kontakt:


Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 31 322 638
DIČ: 2020389910
IČ DPH: SK2020389910
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 413/B

tel./fax.:  +421(0)2 45 520 478

e-mail: geocomplex@geocomplex.sk


Spracovanie a ochrana osobných údajov